13. Ulusal Yara Kongresi Duyurusu

Podoloji alanının  dinamik bir ilişki içinde olduğu “Yara” konusunda ülkemizdeki en geniş katılımlı ulusal düzeydeki...