Araç çubuğuna atla

Ana sayfa PODOLOJİ FORUMU Sohbet Podoloji Genel Konular Diyabet ve Podoloji Hemşireliği Konusunda Yasal Girişim Ne yapılabilir?

Hayata ve herşeye dair paylaşımlarda bulunabileceğimiz forum sayfası.
Sizden gelen ve genel konuların paylaşıldığı forum.
0 yanıt dizini görüntüleniyor
 • Yazar
  Yazılar
  • #1667
   Podolog Engin GÖKKAYA
   Anahtar yönetici
   • Açtığı Konu 45
   • Verdiği Cevap 31
   • Toplam Gönderi 76

   Arkadaşlar uzun zamandır aklımda olan bir konuyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Malumunuz Ekim ayında YLYS (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) kapsamında Dumlupınar ve Selçuk Üniversiteleri birer kişi göndermeye planlamakta. Podoloji alanında akademisyen ihtiyacı mevcut. Mezun podologlar arasında bildiğim kadarıyla, 6-7 kadar lisans mezuniyeti olan var, bu yıl 3-4 kişi daha katılacak lisansı olan mezunlar sayısına. Şuan okulların akademik personel alım ilanlarını incelediğimizde ise hemşirelik lisansiyeri ve ya fizyoterapi lisansiyeri olması şartları ile ilanlara çıkıldı, ki bu kişiler de podoloji eğitimi almış kişiler olmayacak..  Podoloji alanındaki bu ihtiyacı karşılamak için devlet yurtdışına öğrenci gönderecek. Podologlar olarak bizleri endişelendirmesi gereken konu “diyabet ve podoloji hemşiresi” olarak bunun yapılıyor olması.  Keşke sadece “podoloji” veya “podiatri” eğitimi alacak şekilde gönderselerdi, çok daha isabetli ve ihtiyacı gidermeye yönelik olurdu diye düşünüyorum. “diyabet ve podoloji hemşiresi” eğitimi alıp geri dönen bu arkadaşlarımız ülkemizde hemşirelere podoloji eğitimi verecek ve podologların meslek alanlarını işgal edeceklerdir. Bunu öngörmek zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Ben şahsen bir sağlık kurumu işletmecisi olsam önlisans mezunu bir podolog yerine diyabet ve podoloji alanında eğitim almış diplomalı bir uzman hemşireyi tercih ederdim. Veya kamu hastaneleri bünyelerindeki hemşireleri bu alanda yüksek lisans yaptırıp podolog yerine çalıştıracaktır diye de bir tahminde bulunulabilir.
   Sonuç olarak mevcut derneklerimizin ve bireysel olarak bizlerin birşeyler yapması gerekmektedir. Çok değil Allah ömür verirse 5 yıl sonra bu bahsettiğim problemleri yaşama potonsiyelimiz olduğunu düşünmekteyim. Bu doğrultuda ilk olarak Kamu Denetçiliği Kurumuna yazı yazmayı teklif ediyorum. Change.org gibi bir girişim için sayımız çok çok az. Kamu denetçiliği kurumunun başındaki kişiye ombudsman deniyor, kurumun aldığı kararlar bağlayıcı olmasa da kamu vicdanını rahhatlatıcı olmakta, ilgili kurumlara da baskı unsuru oluşturmaktadır.
   Alttaki metni oluşturdum, ekleyelim ya da çıkaralım dedikleriniz varsa bu forumdan yazışalım. Forum eski haline döndü bu arada, eski üyelikleriniz ile giriş yapabilirsiniz, eski foruma üye olmayanlar ise yeni üyelik oluşturmalılar.

   Şikayet/Dilekçe Metni:

   2017 yılında podoloji alanından mezun oldum ve podolog ünvanını aldım. Podoloji ülkemize 2011 yılında girmiş, ilk mezunlarını 2013 yılında 5 podolog ile vermiştir. 2017 yılı itibariyle ülkemizde yaklaşık olarak 200 mezun podolog mevcuttur. Podolojinin ülkemize gelişinin ana sebebini çok kısa özetleyecek olursak, -özellikle- diyabetik ayak yaralarının tedavisinde ve diyabetlilerin ayak sağlığı konusunda genel eğitimlerinde ve takiplerinin yapılmasında yaşanan aksaklıklar diyebiliriz. Bu ihtiyaç doğrultusunda podolojinin yasal alt yapısı da hazırlanarak 1219 sayılı TABABET VE ŞUABATI SAN’ATLARININ TARZI İCRASINA
   DAİR KANUN’un ek 13’üncü maddesinin e fıkrasında podolog’un görev tanımı belirlenmiştir. İlgili kanunda podolog yanında bir çok diğer sağlık disiplini temsilcilerinin de görev tanımları yapılmıştır. Ayrıca podolog’un görev ve yetkilerini içeren, Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan ve 22 Mayıs 2014  Perşembe günü resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Sağlık Meslek Mensupları İle Sağlık Hizmetlerinde Çalışan Diğer Meslek Mensuplarının İş Ve Görev Tanımlarına Dair Yönetmelik kapsamında Podolog görev ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir.
   2017 Yılında yayımlanan YLYS klavuzunun (YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM GÖRMEK ÜZERE GÖNDERİLECEK
   ÖĞRENCİLERİ SEÇME VE YERLEŞTİRME) tablo2. tercih tablosu kitapçığının (http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2017/YLSY/Tablo-2_06102017.pdf) 9. sayfasında ise “Yurt Dışında Öğrenim Görülecek
   Alanlar” sütünunda “diyabet ve podoloji hemşireliği” adı altında 2 öğrenci (Dumlupınar Üniversitesi-Selçuk Üniversitesi bünyesinde) gönderileceği görülmektedir. Belirlenen bu ismin iki farklı disiplini (hemşirelik ve podoloji) bir araya getirdiği ve hemşirelik ünvanı adı altında ilana çıkılması sebebi ile hemşireliğin podoloji görev ve meslek alanlarını gasp edeceğini düşünmekteyim. İlgili klavuz girişindeki açıklamada;
   “Bu Kılavuz, 1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun ile 2 Ekim 2014 tarihli
   ve 29137 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğe
   dayalı olarak yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı
   ihtiyacının karşılanması amacıyla Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından resmî burslu statüde lisansüstü öğrenim görmek
   üzere yurt dışına gönderilecek öğrencilerin başvuru, seçme ve yerleştirme işlemleri, yurt içi ve yurt dışı dil öğrenimleri ile
   yurt dışında görecekleri esas öğrenimleri ve öğrenim sonrası atamalarına ilişkin esasları kapsamaktadır. Millî Eğitim
   Bakanlığı ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından hazırlanan bu Kılavuzun uygulanması,
   Millî Eğitim Bakanlığının 25/09/2017 tarihli ve 14880445 sayılı Makam Onayı ile kabul edilmiştir.” denilmektedir.

   Söz konusu ihtiyaçlar karşılanırken biz podologların haklarının yenilmesinden endişe etmekteyim. Hemşireler podoloji mesleğini icra edecek idiyseler müstakil olarak “podoloji” programının kurulmasının ve şuan 5 üniversitede önlisans seviyesinde eğitiminin verilmesinin bir anlamı kalmamaktadır. Ayrıca farklı iki disiplinin bir araya getirilmesi ileride de başka problemlere kapı aralayacaktır. Yurtdışında alınacak olan podoloji eğitiminin hemşirelik yerine “podoloji” veya “podiatri” adı altında alınması gerektiğini düşünüyoruz.
   Sonuç olarak kamu denetleme kurumumuz aracılığı ile bu konudaki mağduriyetimizin incelenmesini ve mümkünse giderilmesini talep ediyoruz.

    

   podologuz.com
   podologum.com
   podolojimalzemeleri.com

0 yanıt dizini görüntüleniyor
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.