Araç çubuğuna atla

Ana sayfa PODOLOJİ FORUMU Sohbet Podoloji Genel Konular Podolog Ünvanının Doğru Kullanımı Ve “Uzman Podolog” Tabiri

Hayata ve herşeye dair paylaşımlarda bulunabileceğimiz forum sayfası.
Sizden gelen ve genel konuların paylaşıldığı forum.
0 yanıt dizini görüntüleniyor
 • Yazar
  Yazılar
  • #4284
   Podolog Engin GÖKKAYA
   Anahtar yönetici
   • Açtığı Konu 45
   • Verdiği Cevap 30
   • Toplam Gönderi 75

   Podolog Ünvanının Doğru Kullanımı Ve “Uzman Podolog” Tabirine Dair Bir Değerlendirme

    

   Podolojiyi okumaya başladığım 2015 yılından beri alanımız ile ilgili gerek teorik gerekse de pratik konularda düşüncelerimi her zaman ifade etmeye çalıştım, hatta dile getirdiğimiz için yer yer baskı bile gördük… Bu web sitesini (http://www.podologuz.com) kurmaktaki temel sebebim de ülkemizde taze bir fidan olan Podoloji’nin zaman içinde kök salacak olmasında nacizane küçük bir katkımız olabilir mi düşüncesi ile gelişti. Podologların özgürce düşüncelerini dile getirebilecekleri bir mecra oluşturmak..Birilerinin baskısı olmadan, korkusu olmadan (okulda hoca korkusu, meslekte işveren korkusu vb) yasal olarak düşüncelerini dile getirebilecekleri, yanlışları yazabilecekleri veya yeni fikirleri paylaşabilecekleri bir mecra…Forum sayfamızı da özellikle mezun podologları ve öğrencilerin deneyimlerini paylaşabilmesi ve ayrıca meslek ile ilgili “fikirlerin çarpışarak gerçeklerin doğacağı” bir ortam olsun diye kurduk (http://podologuz.com/forum/).

   Bu yazıyı yazma sebebim de çok uzun zamandır sektörde gördüğüm birkaç yanlışı dile getirmektir.
   Yazıda herhangi bir kişi açıkça belirtilmemiştir, hedef gösterilmemiş, sadece karşılaştığımız olgular genel olarak değerlendirilmiştir,lütfen kişiselleştirmeyelim.
   Unutmayalım ki ancak ve ancak biz Podologların mesleğimize gösterdiğimiz saygı doğrultusunda Podoloji yükselecektir. Aksi takdirde Podoloji, bu alanı kendi içinde eritmek isteyen başka alanların içinde kaybolacak, yama durumuna düşecek ya da kısıtlı şekilde güdük olarak kalacaktır.

   Bu yazıda, mesleğimizi akademik mecraya başlamasından önce ülkemizde başarıyla temsil etmiş kişi ve kurumları tenkit etmek amacıyla yazmadığımızı baştan belirtmekte fayda var. Bu sebeple şunu ayırmak lazım; ünvanı kullanarak kendisini Podolog olarak sunan ve mesleğimizi suistimal edenler ile kendini detaylıca tanıtan, şeffaf şekilde eğitim geçmişini belirten, alanımızda senelerce emek vermiş hizmet vermiş kişileri ayrı tutmak gerekir, bu kişiler tabi deneyimlerini aktarmalı ve paylaşmalıdırlar. Ancak -eksiğiyle fazlasıyla- artık yasal bir çerçeve vardır, ünvan kullanımı noktasında bu çerçevenin dışına çıkılmamalıdır.

   Ayrıca Podoloji hizmeti alan danışanların burada bahsedeceğimiz konuları bilmemeleri çok normaldir ve vatandaşın hatası yoktur. Çünkü örneğin biz bir kamu kurumuna gittiğimizde işimizi yapacak memurun diplomasını/yetkinliğini sorgulamayız veya bir yazıda okunuştum çok hoşuma gitmişti, yazıda ; “hakim karşısına çıkınca “beni yargılayabilmeniz için diplomanızı göstermeniz gerekir”- şeklinde bir cümle kuramayız. Devletin ve yöneticilerin vatandaşı bu şekilde yanıltanlardan koruması gerekir” demekteydi.

   Konumuza dönelim ve yapılan yanlışlardan bazılarına birazcık değinelim.

   1) Podolog Ünvanının Kullanımı

   “Podolog” ünvanı yasal olarak tanımlanmış ve kimin bu ünvanı nasıl hak edeceği yasal olarak açıkça belirtilmiştir (Detay için : http://podologuz.com/podolog-kimdir/).
   26 Nisan 2011 tarihli ve 6225 Sayılı torba yasa ile 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun’a eklenen 13. Madde’nin e fıkrasına göre Podolog tanımı yapılmış ve böylelikle mesleğin hukuki dayanağı tanımlanmıştır. İlgili kanun maddesinde Podolog tanımı şu şekilde yapılmıştır;
   Podolog;
   Ön lisans seviyesindeki podoloji programından mezun; bireylerin ayak sağlığının korunması ve bakımına yönelik hizmet veren ve ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak hastaların ayak tedavisini yapan sağlık teknikeridir.
   Sonuç olarak podoloji bölümü mezunları bu şekilde “sağlık teknikeri” ve “podolog” ünvanını almaya hak kazanmakta, devlet kurumlarında veya özel sağlık kuruluşlarında mesleklerini icra edebilmektedirler.
   Ancak buna rağmen özellikle sosyal medyada Podoloji alanından mezun olmadığı halde kendisini Podolog olarak tanıtan kişiler/hesaplar mevcuttur. Bu aslında tam bir cahil cesaretidir. Kasıtlı veya bilmeden bu şekilde kendini tanıtanların dikkat etmedikleri ve Podoloji alanına verdikleri bazı zararlar mevcuttur. Bunlar nelerdir ilk planda aklımıza gelenleri burada sıralayalım;

   Tıbbi bir bilim dalı olan Podolojiyi hiçbir tıbbi eğitimleri olmadan temsil ettiklerini iddia ve ima etmektedirler ki bu tamamen yanlış temsil ve yanlış uygulamaları içinde barındıran patolojik ve gayri hukuki bir durumdur.
   Danışanlar nazarında ve özellikle diğer sağlık meslek mensubu gruplar nazarında Podoloji, kozmetik bir girişim olarak algılanmakta, ayak masörü/manikür ve pedikür yapan kuaför/estetisyen nazarıyla yaklaşılmasına sebep olmaktadır. Ki biz Podologlar Sağlık Bakanlığı veri tabanında yeri olan sağlık personelleriyiz. Sorgulamak için linki tıklayınız.
   https://sbu2.saglik.gov.tr/ysp
   Sözde kendilerini Podolog olarak tanıtan bu kişiler Podolog kisvesi ile yanlış bilgiler paylaşabilmektedirler. Bu durum özellikle kronik hastalığı olan kişilerde çok ciddi riskler barındırmaktadır.
   Ünvanı yetkisizce kullananların bilerek ya da bilmeyerek gözden kaçırdığı diğer husus yasal olarak bağlayıcılığı ve cezai müeyyidesi olan noktadır ki, çok ama çok önemlidir buna teknik olarak da “ünvan gasbı” denmektedir;

   Yasa, ilgili ek madde 13’te sayılan sağlık mesleği mensuplarının ‘’yetkisinde olan bir işi’’ yapan ya da ilgili maddede sayılan (diyetisyen, hemşire yardımcısı, fizyoterapist, podolog vs.) unvanları takınan kişilerin fiilini de suç saymıştır. Lakin ek madde 13’e göre bir diyetisyenin, podoloğun ya da fizyoterapistin görev tanımına giren fiil her ne olursa olsun yetkisiz biçimde gerçekleştiren kişi ek md. 13’teki suça konu fiili işlemiş olacaktır.

   Yasada açıkça ;
   “Diploması veya meslek belgesi olmadan bu maddede tanımlanan meslek mensuplarının yetkisinde olan bir işi yapan veya bu unvanı takınanlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikiyüz günden beşyüz güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. ‘’
   denmektedir.

   2) “Uzman” Ünvanının Kullanımı

   Kullanımında hata yapılan bir diğer ünvan ise “uzman” ünvanıdır.

   Bizi konuyu aydınlatacak en güncel veriyi Türk dil Kurumu’na danışarak bulabiliriz, orada “uzman” kelimesi;

   uzman

   sıfat Belli bir işte, belli bir konuda bilgi, görüş ve becerisi çok olan (kimse), mütehassıs, kompetan:
   “Kuşkusuz hepimiz her alanın uzmanı olamayız.” – Adalet Ağaoğlu
   isim Belli bir bilim dalında lisansüstü öğrenim derecesine sahip kimse, spesiyalist.
   isim Bilirkişi.
   Örnek: uzman çavuş, uzman doktor, uzman hekim, uzman jandarma, başuzman, beslenme uzmanı, diyabet uzmanı, diyet uzmanı, ekoloji uzmanı, elçilik uzmanı, hesap uzmanı, iç hastalıkları uzmanı

   şeklinde tanımlanmıştır. Ayrıca bir diğer resmi kaynak olarak Türkiye Meslekler Rehberi de incelenebilir, orada da çok çeşitli uzman tabiri kullanan meslek grubu zikredilmiştir.
   https://esube.iskur.gov.tr/Meslek/meslek.aspx

   Ancak bir bilim dalı olan Podoloji hakkında konuşuyor isek uzman kelimesini daha dikkatli kullanmak mecburiyetindeyiz. Yasal olarak bir bilim alanında uzmanlıktan söz edebilmek için o alanda en azından yüksek lisans sahibi olmak gerekmektedir, bunu unutmamak gerekir. Bu doğrultuda bir derneğimizin ve bazı Podolog arkadaşlarımızın belirttiği gibi “Uzman Podolog” ya da “Podoloji Uzmanı” tabirlerini kullanmakta bir beis yoktur ancak “kim kullanabilir?” buna açıklık getirelim.

   Ülkemizde Podoloji alanında yüksek lisans ve doktora programı malumunuz ilk ve tek olarak -şimdilik- Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde açıldı. Bir alanda yüksek lisans yapmak o alan ile ilgili uzman tabirini kullanmayı kazandırsa bile meslek ünvanı olan Podolog ünvanını kullanmayı ve mesleği icrâ etmeyi ancak ve ancak Podoloji önlisansını tamamlamayanlar kullanabilmektedir. Bu doğrultuda hem “uzman” hem de “Podolog” ünvanını kullanacak kişi, hem Podoloji alanını tamamlamış olmalı hem de Podoloji alanında tezli yüksek lisansını tamamlamalıdır. Yani bir hemşire Podolojide yüksek lisans yaptığında “Uzman Podolog” ünvanını kullanamaz ancak podolojide yüksek lisansını tamamlamış bir “Uzman Hemşire” olabilir. Ancak bir Podoloji mezunu Podolog, herhangi bir alanda lisansını tamamlar ve üzerine Podolojide yüksek lisansını tamamlar ise o zaman ” Uzman Podolog” ünvanını kullanmaya yasal olarak hak kazanacaktır.

   Hâl böyleyken “uzmanlığı kendinden tasdikli” şahıslar bu ünvanı kullanmayı derhal bırakmalıdır. Şuan Türkiye’de Uzman Podolog ünvanını kullanacak kimse -bildiğimiz kadarıyla- mevcut değildir. Bu ünvanı ülkemizde kullanmaya en yakın kimse Podolog Zeliha Gökkaya’dır ancak kendisi Podoloji Yüksek Lisans eğitimine bazı mazeretleri sebebiyle şimdilik ara vermiştir.

   3) “Yurt Dışında Eğitim Aldım” Söylemi

   Bu başlığı açmaktaki amacım ülkemizde bulunan, yurtdışında eğitim almış/tamamlamış Podoloji ve Podiatri mezunu arkadaşlarımıza bilgi vermektir. Çünkü tarafıma çok sayıda bilgi almak amaçlı soru gelmiştir. Ayrıca ülkemizde bu sektörde hizmet verip yalan yanlış bilgiler sunan bazı kurum ve şahıslar var, web sitesinde mesela “ruck üniversitesi” mezunuyum denmiş (öyle bir üniversite yok ama vatandaş nereden bilsin) veya “yurtdışında eğitim almış olan şu kişinin yanında şu kadar çalıştım” demiş, işte böyle acayiplikler..
   Hangi meslek olursa olsun yurtdışında eğitim alındıysa, Türkiye’de meslek icrâ edebilmek ve ünvanı kullanabilmek isteniyorsa ilgili YÖK mevzuatına bakılır.
   Hangi üniversitede, kurumda kaç saat eğitim aldığı, bu kurumların yök tarafından tanınma durumu ve bunun ne kadarında uygulama yaptığı da yasal olarak önem taşımaktadır.

   Bu noktada da iki husus vardır.

   1) Ünvana hak kazanmış olmak. İlgili ülkenin eğitim sisteminde formal/yasal eğitimini tamamlayarak ünvanı kazanmış ve ilgili ülkede mesleği icrâ edebilir olmak.
   2)Bu ünvanı Türkiye’de kullanabilir olmak ve mesleği icrâ edebilir olmak.

   Bu konuda başvuracağımız kaynak da YÖK’tür. Detaylı bilgi için ;
   https://denklik.yok.gov.tr/mevzuat adresini inceleyebilirsiniz.

   Bu kişiler YÖK’e başvurmalı, mezuniyet belgelerini sunmalı derslerini saydırmalı ve eksikleri varsa Türkiye’de fark dersleri vererek Podolog ünvanını almalıdırlar.

   SON SÖZ: Bütün bu kafa karışıklığını gidermek için derneklerimize ve/veya üniversitelerimize bir çağrı:
   Acilen bir “mezun veritabanı” oluşturmalıdır!

   Resmi bir veritabanı, başvurulacak güvenilir bir kaynak olacaktır. Bunun yasal dayanağı nasıl olur biraz araştırmak gerekir tabi ki. Şimdilik biz kendi çapımızda mezun olup yasal olarak bu ünvanı kullanan ve çalışan meslektaşlarımızı bize talep etmesi dahilinde Podolog rehberimizde ilan ediyoruz.

   Podoloji Mezunları ve İşyerleri

   Bu yazımızı forum ısmımıza da taşıyacağım, düşüncelerinizi oradan paylaşabilir, eksikliklerimizi tamamlayabilirsiniz. Podolojiye güç vermek için lütfen düşüncelerinizi paylaşın.

    

   podologuz.com
   podologum.com
   podolojimalzemeleri.com

0 yanıt dizini görüntüleniyor
 • Bu konuyu yanıtlamak için giriş yapmış olmalısınız.